Minicurs Física de la complexitat en la matèria activa

La materia activa es una classe de sistemes de matèria condensada composats per unitats, o partícules, que s’autopropulsen i que operen fora de l’equilibri termodinàmic. Els sistemes vius en son un exemple representatiu.  Aquestes partícules actives posseeixen graus de llibertat interns que les capaciten per poder moure’s extraient energia de l’ambient i dissipant-la al moure’s en qualsevol direcció. La materia activa ens obre noves vies d’estudi per esbrinar quins mecanismes físics son responsables dels comportaments emergents dels sistemes vius.

PROGRAMA DEL CURS: 

Dia: 22 de febrer (13:15-14:30h)  Professor: Ignacio Pagonabarraga.

  • Una introducció a la física de sistemes de partícules actives.

Dia: 28 de febrer (13:15-14:30h) Professor: Alberto Fernandez-Nieves.

  • Soft, partially ordered, granular and active – Experimental findings in active liquid crystals and fire-ant collectives

Dia: 8 de març (13:15-14:30h) Professora: M.Carmen Miguel

  • Presa de decisions i moviment col·lectiu en la dinàmica d’animals socials i eixams de robots.

Dia: 15 de març (13:15-14:30h) Professor: Matteo Paoluzzi

  • Critical dynamics with persistent noise

Inscripció i més informació del curs: 
http://ubics.ub.edu/materiactiva.html


Publicada

a

per

Etiquetes: